När månen försvann

I den stjärnklara natten vaktar herdarna byns kor. Allt är stilla, de värmer sitt bröd på elden och dricker te. Men vad är det som prasslar? En stor orm i sanden! Plötsligt försvinner månen. Natten blir svart. Utan månsken är det svårt att vakta korna. De måste hitta månen! En magisk saga, fritt efter en folksaga från Tanzania, med sånger från södra Afrika. Lyssna till musik på basflöjt, trumma, klangstavar, ukulele, klangtrumma med mera. Barnen är delaktiga i sång och rörelser.