Ljudstrålar och Jazzglassar

  • Dans och rytmik
  • Musik

Föreställningen är en spritt språngande stjärnklubb där ljudet färdas med blixtens hastighet. Clara och Anna samspelar med barnen och i rummet strålar ljudet från deras kompis Ljudstrålen. Du får spela och dansa med Ljudstrålen som kan låta hur som helst. Som en saxofon, ett trumset, ett spöke eller en elefant!

Clara och Anna sjunger och gör ramsor och rörelsesånger som publiken enkelt kan delta i. Alla får prova det magiska instrumentet soundbeam (Ljudstråle). I vissa sånger används TAKK - tecken som stöd.

Att tänka på när du bokar:

  • Föreställningen är uppsökande och riktar sig till särskola. Titta i kalendern nedan för att boka till lågstadiet sär. Datumet 15 november är reserverat till förskolor.
  • Boka båda tider/tillfällen på det datum du väljer. Musikgruppen kommer ut till en skola per dag och ger då två föreställningar till två grupper på samma skola. 
  • Lokalbehov: Scenyta om 3 x 4 meter samt tillgång till eluttag: 230 V, 10 A
  • Aktören kontaktar er innan för att stämma av praktisk planering.