Hux Flux

En allsångsföreställning med fart och fläkt

HUX FLUX är en föreställning som vi gör tillsammans med vår publik. Sångerna är enkla, svängiga och inbjuder till medverkan.
Flera av sångtexterna är skrivna av barn på skolor i Angered. Det är små och stora betraktelser av livet.

Kulturbyrån Gira består av Anna Segerbrant, Ewa J Kristeberg och Åsa Ericsson.
Vi har en stor visskatt att ösa ur, men vi skapar också nya sånger med inspiration från barns tankar, upplevelser och drömmar.
Vi låter barnens ord ta plats i våra föreställningar.