Svenska klassiker - Uppsökande i klassrum

För högstadiet berättar Eva "Bortbytingen" och "Herr Arnes penningar" av Selma Lagerlöf, för mellanstadiet de mer okända sagorna av Astrid Lindgren ur serien "Sunnanäng". 

Att tänka på vid bokning av föreställningen till er skola:

OBS Denna föreställning är uppsökande. Eva kommer ut till en och samma skola under en förmiddag och gör en klassrumsföreställning, för två olika klasser.
Inga bänkar eller ommöblering behövs. Barnen är där de är i klassrummen och Eva kommer dit.
Justering kan göras och anpassas efter raster och skolans schema. Så prata ihop er på skolan och boka båda föreställningarna samma dag.