Livestream - Grej of the Day

  • Biologi
  • Naturvetenskap
  • Digitalt
  • Online

Vill du göra Grej of the Day med oss?

Vi har inspirerats av Micke Hermansson och hans koncept med mikrolektioner. Här är vårt bidrag: Samla klassen så ringer vi upp er på ett videosamtal och så kör vi ”20-frågor”. Vi har dolt ett av museets alla uppstoppade djur och det är elevernas uppgift att lista ut vilket det är genom att ställa ja- och nej-frågor till oss. När de har gissat rätt visar vi såklart djuret och berättar lite kort om det. Vi har även tid att svara på några frågor.

Total tid för alltihop uppskattar vi till 15 minuter.

Förberedelse: Berätta för eleverna att ni i morgon ska ringa upp en person som har gömt något och ni ska lista ut vad det är genom att ställa ja- och nej-frågor. Försök att skapa en positiv förväntan! Det är bra om du inte nämner att vi är från ett naturhistoriskt museum. Gör du det är vi rädda att det blir lite för enkelt och att de för snabbt listar ut rätt svar. Särskilt om någon har besökt oss ”på riktigt”. 

Efterarbete: Att med egna ord berätta för någon annan vad man lärt sig är en viktig del i lärandet. Som efterarbete eller ”läxa” kan du ge eleverna i uppdrag att genomföra samma lek med någon vuxen och berätta vad de lärt sig.

Vi kan skicka bildstöd för särskolan om ni önskar. Maila oss på pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se