Digital lektion: Genom konsten övar vi språket – lätt svenska

  • Konst och bild
  • Lyssna och prata
  • Samtidskonst
  • Svenska som andraspråk


Välkommen till en livestreamad lektion på lätt svenska i utställningen Bring Back Lost Love. Konstnären Kemang Wa Lehulere är född 1984 och är en av sin generations mest uppmärksammade konstnärer från Sydafrika. I hans utställning Bring Back Lost Love kan du se skulpturala verk, installationer och teckningar. Här möter du allt från fågelholkar gjorda av gamla skolbänkar till schäferhundar av porslin i konstverk som är både poetiska och mångtydiga.

Wa Lehulere utforskar relationen mellan privata och kollektiva historier för att skildra hur Sydafrikas våldsamma förflutna än idag hemsöker landet. Ämnena som utställningen behandlar är förtryck, drömmar som inte gått i uppfyllelse och erfarenheter som tystats och raderats ur historieskrivningen.

Vår konstpedagog anpassar innehållet till både elevernas ålder, förkunskaper och nivå på svenska. Lektionen kan med fördel bokas av SPRINT-klasser, SFI eller förberedelseklasser men också av andra grupper där det finns ett behov av ett enkelt och tydligt språk.


Praktisk info – digital lektion

  • Vi föredrar att använda google meets som digital plattform. Vår pedagog kontaktar er inför lektionen och går igenom det tekniska.
  • Lärare ansvarar för att informera och bjuda in eleverna.
  • Konstpedagogen ger en introduktion på ca 20 min. Efter introduktion finns möjlighet för elever och lärare att ställa frågor.
  • En lärarhandledning med förslag på fördjupningsuppgifter till elever finns som länk här (kommer inom kort).
  • Lektionerna är kostnadsfria för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor utanför Göteborg stad kostar en lektion 450 kr.