Quo Vadis, Aida?

  • Demokrati och jämställdhet
  • Geografi
  • Etik och värderingar
  • Mänskliga rättigheter
  • Krig
  • Samtidshistoria

Bosnien och Hercegovina 2021 | Regi Jasmila Zbanic  | 1h 41min bosniskt och engelskt tal, svensk text. 

Bosnien, juli 1995. Aida är översättare för FN i den lilla staden Srebrenica.
När den serbiska armén övertar staden söker tusentals medborgare skydd i FN-lägret, bland dem Aidas man och två söner. Alla får inte plats och situationen blir alltmer kaotisk. Från sin position som tolk åt ledningen hör och ser hon vad som är på väg att hända. Men hur långt kan hon gå för att rädda sin egen familj?

För fördjupande arbete i skolan har Sveriges Radio producerat en filmcirkel om filmen:
Filmcirkel: ”Quo Vadis, Aida?” på SVT Play 1 januari 2022 - P1 Kultur Reportage | Sveriges Radio


Kopplingar till Läroplanen
Filmens teman går att koppla till det centrala innehållet i Läroplanen för gymnasiet i bl a ämnena samhällskunskap och historia. Exempel:

Historia 1 och 2 och 3: 

  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. 

  • Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter. 

Samhällskunskap 1 och 2 och 3: 

  • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller frågor om demokrati och politik. 

  • Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter. 


Obs! uteblir besöket utan avbokning, eller om avbokning sker senare än en vecka innan föreställning, debiteras fullt pris för antal elevplatser som bokats. Detta gäller även de kostnadsfria visningarna.

Trivselregel
Förtäring är inte tillåten på Skolbiovisningarna!