Om KuBo

KuBo är en digital plattform och bokningssida med kulturutbud för förskolor, grundskolor och gymnasier. Här hittar du ett brett och kvalitativt utbud av kulturaktiviteter.

Under våren 2021 kan du boka museilektioner från kommunala museer och skolbiovisningar via KuBo. Från hösten 2021 utökas innehållet med olika evenemang från det fria kulturlivet, bland annat inom dans, litteratur, konst, musik och teater. Senare kommer även museilektioner från icke-kommunala museer att finnas på KuBo. Se sidan Övriga arrangörer för att hitta till utbud som inte har integrerats i KuBo än. 

Allt utbud är kostnadsfritt för Göteborgs kommunala förskolor och grundskolor. För fristående grundskolor, förskolor och gymnasier är lektioner på museer och konsthall kostnadsfritt. Övriga evenemang är subventionerade. Priser syns under respektive evenemang. 

För att kunna boka platser måste du vara inloggad. För att skapa ett konto kan du följa stegen i manualen "Skapa och anpassa konto" som finns att ladda ner under bilagor på denna sida. Glöm inte att tagga ditt konto med åldrarna du bokar för!

När du ska börja boka kan du följa stegen i "Manual för bokare".

Alla barns rätt till kultur

KuBo är Göteborgs Stads verktyg i arbetet för att alla Göteborgs barn och unga under sin tid i förskola och skola ska ha goda och likvärdiga möjligheter att ta del av konst och kultur. 

Alla barn och unga har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, rätt till konst och kultur oavsett var man bor eller vem man är. Barn och ungas rättigheter ska enligt Göteborgs Stads kulturprogram vara vägledande för det gemensamma arbetet i staden. 

KuBo är ett samarbete mellan kulturförvaltningen, grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad.