Tillgänglighet för KuBo - Kultur för barn och unga

Kulturförvaltningen Göteborg står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur KuBo - Kultur för barn och unga uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer. Sidan är testad i utloggat läge.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från KuBo - Kultur för barn och unga som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Eftersom huvudmenyn inte är konsekvent skulle det behövas tydligare strukturöversikt.

 • Huvudmenyn är olika beroende på vilken sida man befinner sig på. Otydlig om man är i en undermeny eller ej.

 • Koden validerar inte och innehåller både fel och varningar. Detta kan eventuellt påverka möjligheten att ta till sig all information.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Text i programpuffar samt text i kalendervyn hamnar utanför synbart fält om man förstorar texten till 200%.

 • Eftersom huvudmenyn inte är konsekvent skulle det behövas tydligare strukturöversikt.

 • När man för musepekaren över evenemangspuffar ändras texten från Arrangör och programtitel till årskurs och programtidsspann.

 • Huvudmenyn är olika beroende på vilken sida man befinner sig på. Otydlig om man är i en undermeny eller ej.

 • Tillfällesdetaljerna på kalendersidor uppdateras när man trycker på ett tillfälle. Detta kan vara svårt att uppfatta med nedsatt syn.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Eftersom huvudmenyn inte är konsekvent skulle det behövas tydligare strukturöversikt.

 • När man för musepekaren över evenemangspuffar ändras texten från Arrangör och programtitel till årskurs och programtidsspann.

 • Huvudmenyn är olika beroende på vilken sida man befinner sig på. Otydlig om man är i en undermeny eller ej.

 • Tillfällesdetaljerna på kalendersidor uppdateras när man trycker på ett tillfälle. Detta kan vara svårt att uppfatta.

Oskäligt betungande anpassning

Kulturförvaltningen Göteborg åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Filmer som ligger på sidan är snarare komplement än grundinformation. Dessa är oftast inte skapade eller upplagda av oss själva utan externt länkade. Det finns därför vanligtvis inte text på dessa eller tidsoberoende alternativ som presenterar motsvarande information.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av KuBo - Kultur för barn och unga.

Senaste bedömningen gjordes den 29 januari 2021 och är formellt godkänd av Jenny Johansson.

Redogörelsen uppdaterades senast den 29 januari 2021.