Covid-19

Med anledning av pågående pandemi är innehållet i KuBo begränsat och anpassat utifrån rådande restriktioner. Det går fortfarande att boka aktiviteter – till exempel museilektioner och skolbiovisningar som hålls online. 

Vi ser fram emot när vi kan fylla på med lektioner på museer och konsthall, filmvisningar på biograf och publika konstupplevelser på scener runt om i staden.