Cirkus Unik

Cirkus Unik vill göra världen lite bättre med hjälp av nycirkus. Med cirkus vill vi skapa förändring på individuell, grupp-och samhällsnivå. Cirkus är ett verktyg som ökar barns självkänsla, samarbetsförmåga och ger dem möjlighet att tro på sina drömmar. När du beställer en högkvalitativ show från Cirkus Unik bidrar du också till en social påverkan!