GEST

Gothenburg English Studio Theatre (GEST) är en fri teatergrupp i form av en ideell förening som spelar engelskspråkig dramatik på originalspråk med Göteborg som bas. GEST startades i november 2005 av Kristina Brändén Whitaker och Gary Whitaker. Båda är utbildade i London och har där varit professionellt verksamma som skådespelare, regissörer och dramapedagoger under många år. När de flyttade till Göteborg såg de ett behov av en professionell teater där man kontinuerligt kan se samtida engelskspråkig dramatik i Västsverige. GEST har sedan dess spelat nyskriven, angelägen och kritikerrosad engelskspråkig dramatik för en stadigt växande publik. GEST bedriver även kursverksamhet på engelska för barn och vuxna, och har lång erfarenhet av att arbeta med barn och drama på engelska.