Fiasko Kompaniet

FIASKO KOMPANIET är en svensk/norsk performancegrupp med bas i Göteborg, grundat av skådespelarna Livia Hiselius och Maria Strand Renberg. Kompaniet består också av olika samarbeten med andra konstnärer, blant annat skådespelaren Josefine Koskinen, som alternerar i rollerna för just detta projekt vid behov. Genom abstrakta installationer i rörelse, experimenterande figurteater, ljudbilder och lek önskar vi att påverka det extraordinära i livet. Vi har som mål att utveckla konst för en blandad åldersgrupp, med teman som berör existentiella frågor och väcker tankar om vår omgivning.