Teater Tilt

Teater Tilt arbetar med mimen som hantverk, oftast utan ord och med musik och komik som viktiga grundpelare.
Mimen som konstform formulerar sina rörelser och för berättelsen framåt genom kroppens språk - det gör att vi spelar för alla oavsett språktillhörighet eller språknivå.
Musiken i Teater Tilts föreställningar är specialkomponerade och utgör en viktig medspelare i föreställningarna.

Teater Tilt har sin bas i Göteborg och drivs av Hilda Rydman.
Hilda Rydman är utbildad mimskådespelare vid Stockholm Konstnärliga Högskola och har under hela sitt konstnärskap utforskat och fördjupat sig i teatern för barn och unga.


Video