Kulturbyrån Gira

Kulturbyrån Gira är en turnerande grupp som gör sceniska, interaktiva musikföreställningar för och med barn runt om i hela landet. Föreställningarna bygger på sånger och lusten att sjunga tillsammans. Gira består av Anna Segerbrant, jonglering, dans, scenografi och mask, Ewa J. Kristeberg och Åsa Ericsson, båda musiker, pedagoger och tonsättare. Vi har en stor visskatt att ösa ur, men vi skapar också nya sånger med inspiration från barns tankar, upplevelser och drömmar. Vi låter barnens ord ta plats i våra föreställningar.