Markatta Musikteater

Markatta Musikteater har i 30 år skapat god konst för den yngre publiken. Vi har under åren genomfört samarbeten med symfoniorkestrar runt om i landet, gjort flera produktioner för barnradio och gett ut 5 Cd. Genom interaktiva föreställningar vill vi ingjuta hopp och tro på den egna förmågan hos det uppväxande släktet och förmedla glädjen i musik, rytm, språk, rörelse och fantasi. Budskapet i våra föreställningar är ofta att visa på att alla olika sidor behövs och att tillsammans-skapet och "vi-känslan" är viktig. Vi anser att värdet av att spela live för barn inte kan underskattas. Ej heller att sprida god musik för barn på CD. Vi får ständigt berättelser från 2 personal och barn på olika skolor om hur Markattas musiksagor hör till favoriterna att lyssna på och även berättelser från ungdomar som växt upp med våra musiksagor som tackar oss, vilket känns fantastiskt. Musikalisk hemvist för Markatta är i första hand folk-och världsmusik men vi tar även intryck från andra genrer och framförallt gör vi också egen musik inspirerad av olika klanger och musikmöten från världen. Med ett tilltal som tar barnen på allvar vill vi med vår scenkonst bidra till ett inkluderande samhällsklimat.