Masthuggsteatern

Masthuggsteatern är en av Sveriges största fria teatrar och producerar scenkonst för barn, unga och vuxna sedan 1992. Gruppen arbetar med olika slags metoder, material och formuttryck och satsar också mycket på nyskriven svensk dramatik. Masthuggsteatern arbetar gärna med fleråriga tematiska projekt som Den fria viljan, En annan värld och Stafetten, ett treårigt Arvsfondsprojekt. Teatern är bofast på Masthugget i Göteborg, men turnerar över hela Sverige. Masthuggsteatern har vid ett flertal tillfällen valts ut till Svenska Teaterbiennalen och Bibu (scenkonstbiennalen för barn- och ungdomsscenkonst) och vunnit flera och priser och utmärkelser.

Masthuggsteatern erhåller verksamhetsanslag från Göteborgs kommun och Statens kulturråd; har vidare ett samarbete med Sensus och är medlem i Teatercentrum, de fria teatergruppernas intresseorganisation.