Mumrik Kulturproduktion

Mumrik Kulturproduktions fokus är representation på och bakom scen, alternativa berättelser utifrån genus, kulturellt uttryck, geografi och språk. Mumrik producerar musik och scenkonst nationellt och internationellt.