Possibilitas

Possibilitas är en produktionsplattform för det fria kulturlivet. Sedan 2015 har vårt team producerat festivaler, turnéer, barnföreställningar, musik, teater och dans. Vi har ett brett nätverk nationellt och internationellt.  

Possibilitas är en facilitator, en möjliggörare för kreatörer. Artister och föreningar som vi samarbetar med får vägledning i den kreativa processen från idé fram till ett färdigt verk så att det når sin premiärpublik. Vi utgör även en administrativ såväl som en kommunikativ plattform. 

Med stor entusiasm och förenade kompetenser jobbar vi för att synliggöra den mångfald av berättelser som är Sverige idag. Röster och uttryck som ännu inte har en självklar plats i det offentliga rummet får hos oss en möjlighet att bli sedda och hörda. 

Det som känns omöjligt är vårt uppdrag. Kort sagt: vi “Possibilifierar”!