Teater Jaguar

Sedan 1987 har Teater Jaguar spelat teater för barn och ungdomar. Visionen var då och är nu att göra meningsfull teater för unga med mottot att ta unga tankar på allvar. 

Vi erbjuder främst nyskriven dramatik med ett poetiskt och lekfullt scenspråk. Med fantasieggande scenografi tillsammans med nyskapad musik och koreografi välkomnar vi, och strävar efter att alla i publiken skall bli sedda.

Vi erbjuder angelägen scenkonst för barn och unga i takt med tiden. Med båda fötterna på jorden och en i hand i himlen, utan att härma eller underskatta, berättar vi för publiken. Med respekt och ärlighet, utan tydliga svar och pekpinnar närmar vi oss vår publik.