Kulturtemplet

Kulturtemplet bjuder in till ljudmagi i gråbergets gamla vattenreservoar. Grupper på max 20 kan guidas in bergrummet med ljudet som ledsagare. Observera att lokalen inte har toaletter och att temperaturen ligger på runt 6+ grader.

Video