Hasselbladstiftelsen


Hasselbladstiftelsen är en unik plattform för fotografi i Norden. Tre stora utställningar visas i Hasselblad Center varje år, varav en är årets Hasselbladpristagare. Utställningsprogrammet består av etablerade och yngre svenska och internationella fotografer. Utställningshallen Hasselblad Center hittar du i Göteborgs Konstmuseum.

Under våra visningar lägger vi tonvikt på att främja visuell läsning och ett långsamt seende. Visuell läsning är ett verktyg i att kritiskt granska de visuella intryck som vi möter varje dag genom olika medier. Med ett långsamt seende tar vi oss tid för att uppleva och analysera den visuella upplevelsen som vi möter.

Till varje utställning utarbetas ett pedagogiskt material med diskussionsfrågor och övningar som kan användas av lärare före, under och efter ett besök på våra utställningar. Materialet är utformat så att skolklasser som inte kan göra resan till utställningshallen ändå kan använda materialet i sin klassrumsundervisning. Lärarhandledningar till pågående och tidigare utställningar kan du ladda ner under respektive lektion eller på vår hemsida

För att boka en visning av våra utställningar kontakta oss via mejl på visning(a)hasselbladfoundation.orgVideo

Kalendarium