Skolbio Göteborg

Tack för den här terminen, för alla konstruktiva input både genom enkäten och epost. 

Höstens filmer ligger nu här på sidan för kännedom. Bokningar öppnas vecka 32.
Ha nu en underbar sommar!

  

Skolbio Göteborg erbjuder ett urval av filmer för elever från förskoleklass till och med gymnasiet. 

Med filmens hjälp kan vi lyfta viktiga frågor och skapa igenkänning och förståelse. Skolbion är en ingång till att förstå filmens språk i en tid där rörliga bilder utgör en allt större del av unga människors vardag. Genom att se och prata om film och visuella medier ökar vi medie- och informationskunnigheten och blir bättre på att hantera, värdera och analysera den information som vi omges av.

I samband med filmupplevelsen får eleverna uppleva den lokala biografen och ta del av vårt gemensamma kulturarv. Biografen blir en mötesplats där elever från olika delar av staden samlas och delar en upplevelse.

Programgrupp med lärare 
Skolbioprogrammet arbetas fram tillsammans med en grupp av lärare från olika delar av staden. Tillsammans väljer vi filmer och ger rekommendationer på vilka åldrar som filmerna kan passa för. Du som lärare kan naturligtvis bäst bedöma vilka filmer som fungerar för dina elever. Hör av dig om du har frågor.

Lärarvisning 
För er som vill se filmerna innan ni går med era elever erbjuder vi gratis lärarvisningar. Kontakta oss så hittar vi ett datum som passar! 

Pris

  • Allt utbud är kostnadsfritt för Göteborgs kommunala grundskolor, kostnaden betalas av Grundskoleförvaltning. 
  • För alla gymnasier och fristående grundskolor är besöket subventionerat och kostar 20 kr per elev. 
  • Vuxna studerande i Göteborg betalar 40 kr per elev. 
  • Medföljande personal går gratis. 
  • Obs! uteblir besöket utan avbokning, eller om avbokning sker senare än en vecka innan föreställning, debiteras fullt pris för antal elevplatser som bokats. Detta gäller även de kostnadsfria visningarna.

Trivselregel:
Vi vill betona att det är de medföljande vuxna som ansvarar för sina elever och för ordningen i salongen.
Medföljande vuxna debiteras ej och fler vuxna, t.ex. föräldrar och mor-och farföräldrar är välkomna på visningarna.
OBS! Förtäring är inte tillåten på Skolbiovisningarna!

Kontakt
Ramona Vardeh: ramona.vardeh@kultur.goteborg.se / 070-795 76 12 
Clara Olausson: clara.olausson@kultur.goteborg.se / 070 785 2635 / Vikarie
Hillevi Duus: hillevi.duus@kultur.goteborg.se / Föräldraledig
E-post: skolbio@kultur.goteborg.se 
Frågor om KuBo (ej Skolbio frågor): kubo@kultur.goteborg.se


Kalendarium