Stadsbiblioteket

Välkommen till Göteborgs största bibliotek. Här kan ni låna böcker, film, musik och tidskrifter, tv-spel, läsa dagstidningar och mycket mer.
Ni kan även delta i visningar och workshops.

Kalendarium