Göteborgs Dramatiska Teater

Göteborgs Dramatiska Teater vill spegla samhället utanför ramarna och visa det som sker inför lyckta dörrar. Vi vill ge röst åt de människor som inte syns, de som fördömts eller kommit i skymundan, visa på maktförhållanden och se verkligheten ur nya perspektiv.