ARTa - upplev och gör konst

Ordvalet ARTa  är en spinn på det engelska ordet art (konst). Genom att hänga på ett ”a” blir det något vi gör och upplever tillsammans och till och med uppmuntrar till – ARTa! 

FNs konvention om barnets rättigheter, våra styrande dokument i staden samt läroplan slår fast att barn och unga har rätt till meningsfulla, utforskande möten med konst. Under ARTa samsas ett utbud för att underlätta, för dig som pedagog, att boka. 

I ARTas utbud får du möta verksamma professionella konstnärer från olika genrer så som exempelvis bild, skulptur, rörligbild, performance, hantverk, dans och musik. Ibland använder konstnärerna ett uttryck men ofta arbetar de genreöverskridande. För att öka tillgängligheten erbjuds lektioner i olika former så som uppsökande-, digitala och irl-upplevelser.

Genom utbudet som erbjuds kan ni och eleverna inspireras, få inblick i vad det konstnärligayrket kan vara och vägledning för att öppna upp konstnärligt seende. Lektionerna är anpassade efter ålder och går lätt att koppla till läroplan och övrig undervisning. Det ger eleverna möjlighet att både uppleva och pröva på samt utforska olika uttrycksformer.

Konstnärer och barn har ett viktigt verktyg gemensamt – fantasi!
Kanske är det i dag viktigare än någonsin att leka, mötas och utforska genom konst.
Det gör att du med dina elever kan komma åt olika perspektiv och komplexa frågor om livet, samhället, identitet osv. Det kan så frö och stärka elevernas kreativa förmåga och ge utrymme för att såväl drömma, tänka fritt,  lyssna, resonera och agera källkritiskt.

Att ta del av utbudet och ha samtal om upplevelsen stärker förmågan att 

  • läsa av, förstå och tolka bilder.
  • utveckla det egna konstnärliga uttrycket.
  • använda ett hantverk och lära sig om olika material och tekniker.

 
ARTa arrangeras av Konsulenterna på Kulturstöd inom Kulturförvaltningen, Göteborgs stad.


Har du frågor eller synpunkter välkommen att kontakta
Sofia Åhrman, konstkonsulent barn och unga, Göteborgs Stad, Kulturförvaltningen 
sofia.ahrman@kultur.goteborg.se, 0725 66 29 09

Kalendarium