Arthem

Artistikano Romano Them Romska teatern


Vi kallar oss Artistikano Romano Them, på svenska Artistiskt Romskt Land. Kort sagt: ARTHEM. Vår ambition och vision är att bli en permanent romsk kulturinstitution – hela Sveriges teater.