Den hungrige igelkotten

  • Biologi
  • Lyssna och prata
  • Naturvetenskap

Vill du vara med och hjälpa igelkotten som har tappat bort sin matsäck? 

Den hungriga igelkotten är en interaktiv berättelse som riktar sig till de yngre barnen i förskolan (2-3 år). Med hjälp av berättelsen om den hungriga igelkotten som tappat bort sin matsäck får barnen lära sig vad igelkottar och några andra djur tycker om att äta. Berättelsen ger också barnen möjlighet att öva på att benämna olika adjektiv, t.ex. färger och taggig. 

Syftet med lektionen är att öka kunskapen om igelkotten och några andra vanliga djur. Dessutom får barnen möjlighet att beskriva hur saker ser ut och känns.