Kroppen

  • Biologi
  • Hälsa och livskraft
  • Naturvetenskap

Vår kropp är fantastisk! Tänk att den kan läka sår när vi har snubblat och strida mot lömska förkylningsvirus. Välkommen på en lektion där kropp och hälsa står i fokus.

Med lektionen om vår fantastiska och snillrika kropp vill vi på ett lättfattligt och roligt sätt visa sambanden mellan kroppens byggnad och funktion. Lektionen berör också vår hälsa. Varför ska man använda cykelhjälm, hur ska man göra för att hålla skelettet starkt och vad händer med maten när vi svalt den? 

Syftet med lektionen är att lära sig mer om kroppen och hur man ska ta hand om den. 

Vi jobbar med de globala målen för hållbar utveckling. Den här lektionen anknyter till mål 3.