Livets utveckling på 90 meter

  • Biologi
  • Naturvetenskap

Vad var det som kom först - människor, dinosaurier eller blågrönalger?

Välkommen på en lektion där vi beskriver livets utveckling. En resa från jordens uppkomst för 4,6 miljarder år sedan till människans uppkomst för cirka 200 000 år sedan. Med hjälp av vårt 90 meter långa rep ger vi oss ut på en fiktiv tidsresa. Repet fungerar som tidslinje och hjälper oss hålla reda på årmiljarderna.

Tid är något väldigt abstrakt och för att berätta livets långa historia behöves något som konkretiserar hur gammal jorden verkligen är och hur oerhört kort tid människan har funnits. Vår tidsresa startar när jorden bildades för 4,6 miljarder år sedan. Vi passerar stora händelser som det första livet, när atmosfären fick sin syrgas och när växter och djur klev upp på land.

Syftet med lektionen är att konkret och lättfattligt berätta livets historia och åskådliggöra tidens gång.

Vi anpassar lektionen efter grupp och ålder.