Sinnen

  • Biologi
  • Naturvetenskap

Vad var det för ett ljud? Kan du se något där borta? Aj, taggen är vass! Vi människor är utrustade med minst fem fantastiska sinnen som hjälper oss hålla koll på allt runtomkring. Men har alla djur samma sinnen som vi? Svaret är nej! Kom till oss så berättar vi mer. 

Under den här lektionen tar vi hjälp av djuren i våra utställningar för att jämföra deras sinnen med våra. Samtidigt som eleverna lär sig om hur djuren uppfattar världen får de lära sig om sina egna sinnen och hur vi använder dem. Finns det djur som har sinnen vi inte har? Under lektionen pratar vi också om varför vi har sinnen. Spetsa öronen, öppna korpgluggarna och häng med! 

Syftet med lektionen är att öka kunskapen om sinnen och väcka intresse för djur och natur.

Vi anpassar lektionen efter grupp och ålder.