Vi kommer till er!

Inställd

  • Biologi
  • Miljö och hållbar utveckling
  • Utomhus
  • Workshop
  • Naturvetenskap

Ibland har vi möjlighet att åka ut till skolor och hålla lektioner hos er. Då är vi på er skola ungefär mellan klockan 9 och 14 och träffar så många klasser vi hinner. En lektion brukar ta 45 minuter per grupp. Vid bokning gör vi upp ett schema tillsammans.

Vi har två olika upplägg: 

JOBBA SOM FORSKARE – utomhus vid en skogsdunge nära skolan
Hur gör biologer och forskare när de undersöker den biologiska mångfalden? I en skogsdunge intill skolan får eleverna lära sig just det. Vi använder sållar för att fånga in småkryp bland löven på marken. Luppar och bestämningsnyckel för att sortera, gruppera och artbestämma fynden. Vi kommer hitta insekter, spindlar och andra smådjur. Men vad är det för djur och vad gör de egentligen hela dagarna? Spelar de någon roll för oss människor? Vi berättar om deras viktiga roller i ekosystemet. Detta är en lektion med mycket upptäckarglädje och vi anpassar nivån till alla åldrar.
Har ni vatten i närheten av skolan kan vi göra samma koncept där.

MINIMUSEUM – utomhus eller inomhus
Vi tar med oss material från museets samlingar och visar på mångfalden i naturen. Det blir både svenska och exotiska djur. Det kan t.ex. vara hajkäke, älgpäls och sjöstjärnor. Mycket av det vi har med oss får eleverna känns på och undersöka! Det blir som ett litet tillfälligt museum på er skola.

Målet med aktiviteterna är att väcka upptäckarglädje, stimulera barnens intresse för naturen och givetvis ge dem kunskap om det myllrande djurlivet alldeles intill oss. Genom detta hoppas vi också att barnen ska bli trygga i naturen.

Pris: 2 000:- för transport och extra förberedelsetid. Lektionerna är gratis. Vi träffar så många klasser vi hinner.

Vi kommer till er med all utrustning som behövs. Det vi behöver är en damm eller en plats med lövträd och mycket jord och löv på marken. 

Målgrupp: Från förskola (från 4 år) till gymnasiet. Vi anpassar lektionen efter grupp och ålder.  

BOKNING: Detta besök bokas via e-post. Skicka ett mail att ni är intresserade så hoppas vi kunna hitta ett datum som passar. E-post: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se