Vad är en fisk?

  • Biologi
  • Lyssna och prata
  • Miljö och hållbar utveckling
  • Naturvetenskap
  • Biologisk mångfald
  • Artrikedom

Fiskar är annorlunda. De kan se ut på så många olika sätt. De kan inte blunda och de kan andas nere i vattnet, de har osynliga öron och deras tänder kan inte tugga. Men samtidigt är vi väldigt lika! Mycket i våra kroppar var det fiskarna som var först med och vi har ärvt mycket av dem. Fiskarna lever på väldigt många olika sätt, med oväntade vanor och anpassningar. Är hajar alltid farliga? Varför ser vissa fiskar så konstiga ut? Och hur kommer det sig att en del fiskar byter kön under sitt liv? Vad är konstigt och vad är normalt för fiskarna? I den här lektionen i Akvariet lär vi oss lite mer om dessa spännande djur!