Maten och vi - en bondes liv

  • Biologi
  • Historia
  • Utomhus
  • Traditioner och sed

Maten och vi – en bondes liv

Den här lektionen fokuserar på vår mest grundläggande behov – maten! 

Lektionen syftar till att eleverna lär sig mer om hur vi producerade vår mat förr jämfört med nu. Vi jämför dagens jordbruk och djurhållning med nutidens och funderar över vilka skillnader det finns, samt vad som är för- och nackdelar i de olika systemen. Syftet med lektionen är också att öka kännedomen om våra gamla svenska hotade tamdjursraser och behovet att bevara dem, samt att stärka deltagarnas egna erfarenhet av djur.

Deltagarna får med olika sinnen uppleva tamdjur som varit - och fortfarande är - vanliga på bondgården, men också sådana som blivit sällsynta idag. Eleverna får möjlighet till närkontakt med något av de djur vi besöker.

Praktiskt upplägg:

Beroende på ålder på eleverna har de ingående delarna olika stor plats i lektionens upplägg. 

Lektionen genomförs utomhus oavsett väder. Samlingsplats är fågelhuset, utanför pingvinernas hägn.

 

Exempel på koppling till läroplanen:

  • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt förändrade lev­nads­villkor i samband med övergången till jordbruk.
  • Jordbrukets omvandling och den stora folkökningen samt översiktligt om den tidiga industrialiseringen i Sverige.
  • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och livsmedel.
  • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till natur­bruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av bio­logisk mångfald och ekosystemtjänster.