Klimatförändringar och hållbarhet

  • Biologi
  • Lyssna och prata
  • Miljö och hållbar utveckling
  • Utomhus

Vad händer med djuren när klimatet förändras? Och vad betyder det för oss människor? 

Den här lektionen syftar till att öka kunskap om hur klimatförändringar påverkar olika djur, samt att deltagarna börjar fundera på vad de själva kan göra för att minska sin egen klimatpåverkan. Under lektionen guidas eleverna genom parken där de får se och höra om ett antal djur som alla påverkas, eller kan komma att påverkas i framtiden, av klimatförändringarna. Inbäddat i lektionen får deltagarna också information om arterna/rasernas biologi.

Observera att lektionen fokuserar på påverkan av klimatförändringar och för att lektionen ska bli givande behöver eleverna innan besöket i Slottsskogen ha grundkunskap om klimatförändringar på en nivå som motsvarar innehållet i den PowerPoint som finns nedan. Nedan finns också ett antal länkar som kan användas till både för- och efterarbete. 

Koppling till läroplanen:

  • Människans påverkan på naturen, lokalt och globalt.
  • Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Länkar:

På WWF´s webbplats finns information om klimatförändringar: Klimat - Världsnaturfonden WWF samt skolmaterial kopplat till ämnet Energi och klimat - Världsnaturfonden WWF

Naturskyddsföreningens projekt ”Energifallet” innehåller fakta och övningar för skola och elever: https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet

Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI) har många bra filmer om återvinning av olika material. http://ftiab.se/143.html

Climateracy är en digital plattform som syftar till att stärka lärares möjligheter att undervisa högstadie- och gymnasieelever om klimat. Via plattformen kan du som pedagog ta del av material och online-kurs Climateracy – Want to get climate literate?

 

Lektionen genomförs utomhus oavsett väder. Samlingsplats är grillplatsen ovanför Barnens Zoo, längs med vägen Bergspromenaden upp mot djurhagarna