Årstidsskiftningar

  • Biologi
  • Grupparbete/övning
  • Lyssna och prata
  • Utomhus

Följ med oss ut i djurparken och undersök hur djuren och naturen förändras med årstiderna. Eleverna får själva vara delaktiga genom att fylla i sin egen fältjournal.

Lektionerna syftar till att ge eleverna kunskap om hur naturen och djuren förändras under året. Lektionen ger också eleverna möjlighet till att träna på att utföra enklare fältobservationer. Denna lektion kan med fördel bokas vid flera tillfällen per år, så lektionstillfällena faller på olika årstider.  

Under varje lektionstillfälle stannar vi vid några utvalda arter och undersöker hur djuren och deras hägn förändras. Vi arbetar med olika frågor om djuren. Vilken färg har djuren? Har de horn? Har de ungar? Är gräset grönt? Eller är det snö? Vi diskuterar vad som kan vara viktigt för djuret under just denna årstid och reflekterar över vad vi själva tycker. Vi funderar på olika lukter, och lyssnar efter ljud.

Eleverna tar med sig en egen ”fältjournal” som de fyller i (finns att ladda ner i bilagor). Fältjournalerna tar de med sig alla gånger de kommer så att de kan läsa vad vi såg förra gången och jämföra. Den som vill har med kamera för att fotografera vad gruppen upplever och bilderna kan användas för att tex göra ett collage i klassrummet.

Efter och mellan lektionerna genomförs med fördel arbete i skolan. Tips på övningar och uppgifter finns i länk nedan.

  

Koppling till läroplanen, bland annat:

  • Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.
  • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider
  • Vattnets olika former
  • Enkla fältstudier och undersökningar i närmiljön, inkl dokumentation
  • Djur i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter (år 1-3)        Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse som kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske (år 4-6)

 

Länkar:

Här hittar du Naturhistoriska riksmuseets övningar med koppling till årstider: https://www.nrm.se/skola/forklassrummet/ak03.9006235.html


Lektionen genomförs utomhus oavsett väder. Samlingsplats är grillplatsen ovanför Barnens Zoo, längs med vägen Bergspromenaden upp mot djurhagarna