Klimatet ur ett astronomiskt perspektiv

  • Globala perspektiv
  • Naturvetenskap
  • Astronomi

Hur kommer det sig att Jorden blev den planet i Solsystemet som blev så bra? Vi jämför planeten Jorden med planeterna Mars och Venus som båda förändrats på grund av klimatförändringar i solsystemet  och studerar även hur Jorden påverkas av vulkaner och växthusgaser.