Universums historia

  • Fysik
  • Rymden
  • Naturvetenskap
  • Astronomi

Vi följer universum från dess födelse för nästan 14 miljarder år sedan till en miljard år framåt i tiden. Lektionens innehåll fokuserar på hur galaxer, stjärnor och planeter bildas och utvecklas; på varför vårt solsystem ser ut som det gör och hur det kommer att utvecklas i framtiden.

”Univsersums historia passar särskilt bra för er som skall börja med, eller redan har påbörjat, ett rymdtema och kombineras med fördel med lektionen ”Vårt solsystem”, som i detalj fokuserar på solsystemets himlakroppar, samt "Livets uppkomst".