Teckensäcken

EN TECKNAD MUSIKFÖRESTÄLLNING FÖR DE SMÅ

En säck full med sånger som vi sjunger många gånger. Har ni hört om katten Affe, som gillar kaffe? Vad rimmar på skägg? Rim, ramsor och tecken som stöd. En fingerfärdig föreställning med glöd. Barnen bjuds in till en rolig värld av musik och tecken som stöd. Jag vill smitta dem med teckenglädjen så att de börjar pröva själva. TAKK står för: Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Om ni redan jobbar med TAKK på er förskola, så är det bara roligt.