Kraschrum

Med humor och med en väldig fart tar två lärare över klassrummet och dansar en lektion med eleverna. Kraschrum blir ett tillfälligt avbrott, där dansens beståndsdelar används och sammankopplas med skolämnen. Kraschrum leker med geometriska former, tal, rörelser och riktningar i rummet. Eleverna bjuds med till att bli både dansare och koreografer i föreställningen.

Att tänka på när du bokar föreställningen till din skola och klassrum:

  • Boka båda tillfällen, kl 9.30 och 10.45 till två olika klasser på den dag du väljer. Dansgruppen ger två föreställningar på samma skola och dag. 
  • Lokal: förbered ett klassrum för en klass elever samt spelyta. Gruppen kommer efter bokning ta kontakt med er för att stämma av lokal och praktiska detaljer.