Äskekärrsskeppet - Digital lektion

  • Arkeologi
  • Historia
  • Digitalt
  • Online

Äskekärrsskeppet hittades redan 1900, när man skulle gräva ett dike på en äng vid Göta älv. Gården Äskekärr, som gett skeppet sitt namn, finns kvar än idag. Inte lång från slalombacken vid Nödinge (norr om Kungälv). Här ligger byn Äskekärr med sina gårdar. Redan 1900 togs träbitar tillvara. Detta var delar av vikingaskeppet Äskekärr!

När diket skulle rensas1933 hittade man på nytt skeppsvraket. Denna gång hörde markägaren av sig till Göteborgs museum, idag Göteborgs stadsmuseum. Och redan dagen efter, kom fyra av museets personal ut. 

Vad var det för skepp man hittat? Vad vet vi idag om Sveriges enda utställda vikingaskepp? Hur gammalt är det? Vi pratar bevarande/konservering, dateringar/dendrokronologi, skeppstyp, last och mycket mer.