Vad har den för kön? Vi tar en titt på stenåldern - Digital lektion

Inställd

  • Arkeologi
  • Historia
  • Normer
  • HBTQ
  • Källkritik
  • Digitalt
  • Online

På Göteborgs stadsmuseum finns ett skelett från en person som levde för 4500 år sedan. Länge har denna människa kallats Rolfåkersmannen. Men varför då? Vad kan vi egentligen veta om människor som levde för så länge sedan? Och varför är det så viktigt att bestämma vilket kön den hade?

Detta är en kort lektion som kan fungera som antingen ett inledande moment till stenåldern eller ett fördjupande beroende på vart klassen är i sina studier av stenåldern och förhistoria. Lektionen kommer ta upp normkritik och genus analys samt källkritik. 

Lektionen kan anpassas efter alla åldrar.