Kvinnliga fotografer - Digital lektion

  • Demokrati och jämställdhet
  • Historia
  • Samhällskunskap
  • Lokalhistoria
  • Fotografi
  • Digitalt
  • Online

Göteborg har en lång tradition av kvinnliga fotografer. Redan under 1800-talets sista årtionden fanns det flertalet i verksamhet i staden, något som skulle fortsätta en lång tid framöver. Varför var det så och vilka var personerna bakom kameran? Här presenteras ett urval av dem och bakgrunden till att kvinnor som var utestängda från en stor del av arbetsmarknaden kunde slå sig in som fotografer.

Detta är en fördjupning av Utställningen Inzoomat som vi visar på Stadsmuseet. Här kan ni läsa mer om utställningen: Inzoomat - Göteborgs stadsmuseum (goteborgsstadsmuseum.se)