Ostindiefärderna

  • Geografi
  • Globala perspektiv
  • Historia
  • Lokalhistoria

Svenska Ostindiska Compagniet skötte den svenska handeln med Kina på 1700-talet och har kallats Sveriges mest framgångsrika företag någonsin. Men hur gick det till att segla till Kina på 1700-talet? Vi berättar om fartygen, sjömännen och superkargörerna, men också om laster, stormar och strapatser och hur det gick till när ostindiefararen GÖTHEBORG förliste 1745. Vi tar också exempel på de kryddor fartygen förde med sig. Kryddor som blir högaktuella i slutet på höstterminen! OBS! Lektionen genomförs på Göteborgs Stadsmuseum, N hamngatan 12.