Den stora emigrationen

  • Demokrati och jämställdhet
  • Geografi
  • Globala perspektiv
  • Historia
  • Identitet
  • Svenska som andraspråk
  • Familj
  • Mänskliga rättigheter
  • Genus
  • Flyktings frågor

Sverige har länge varit ett invandringsland. Fler människor flyttar till Sverige än från Sverige. Men en gång var det tvärtom: mellan 1850 och 1930 flyttade en stor av Sveriges befolkning till USA. Vi reder ut orsakerna, hur det fungerade att emigrera och hur det gick för svenskarna i det nya landet. Vi visar också på likheter och skillnader mellan dåtidens emigration och dagens immigration. Lektionen är anpassad till högstadiet och SFI C-D och består både av ett bildspel och rundvandring i utställningar.

Till lektionen finns en särskild ordlista, som man kan förbereda eleverna på om man önskar. Se bilagan här bredvid!