Den stora emigrationen

Idag, eller innan pandemin, är Sverige ett invandringsland. Fler människor flyttar till Sverige än från Sverige. Men en gång var det tvärtom. Mellan 1870 och 1930 flyttade en omkring en femtedel av Sveriges befolkning till USA. Vi reder ut orsakerna, hur det fungerade att emigrera och hur det gick för svenskarna i det nya landet. Vi visar också på intressanta likheter och skillnader mellan dåtidens emigration och dagens immigration. Lektionen är särskilt anpassad till SFI C-D och består av ett bildspel: många roliga bilder med förtydligande texter. 

Till lektionen finns en särskild ordlista framtagen, som man kan förbereda eleverna på om man önskar. Se bilagan här bredvid!

OBS! Lektionen ges på Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12.