Yxan från bronsåldern - Digital lektion

  • Arkeologi
  • Historia

En kort digital lektion om en unik yxa från bronsåldern, om hur den tillverkades (en otroligt avancerad teknik!) och om de som hittade den.