Film: Intro till Lärare

Här får ni som lärare veta mer om hur ni kan få användning för Stadsmuseets pedagogik. Vi berättar om våra lektioner och utställningar och vilka de kan passa. 

Det finns också info om hur ni gör när ni bokar eller om ni vill besöka oss på egen hand.

https://youtu.be/ULUE7HMjxas