Film: Frispel – Låt oss skapa Teater

  • Debatt och diskussion
  • Demokrati och jämställdhet
  • Teater
  • Digitalt

Frispel - låt oss skapa teater!

Följ med skådespelaren Ulrica Flach på en annorlunda och något knasig visning av utställningen Frispel på Göteborgs Stadsmuseum.

Visningen består av totalt fyra filmer, fem minuter/film.

Utställningen "Frispel" på Göteborgs Stadsmuseum berättar om en tid då teatern och scenkonsten förändras. Plötsligt är allt möjligt. Läs mer på hemsidan: 

Frispel - Göteborgs stadsmuseum (goteborgsstadsmuseum.se) 

Frispel - att skapa teater är ett material som inspirerar till kreativitet och sceniska uttryck med enkla medel. Vad behövs egentligen för att skapa teater? En berättelse, vår inlevelse och fantasi samt någon (publik) att berätta för. Som grupp behöver vi också känna trygghet och tillit för att bli fria i vårt skapande och våga prova. Varje film består av en huvudfråga och har tillhörande lärarhandledning med olika tips och övningar.

Film 1.  Vad ska vi berätta? Varför? Vad känns viktigt? Roligt? Hur kommer vi överens?  https://youtu.be/HnCt5ZfLVoM

Film 2. Vilka är rollerna? Hur blir jag någon annan? Hur skapar jag en roll? Och vem är rollen? https://youtu.be/AhutlucRht8

Film 3. Var är vi? Var ska vi spela någonstans? Och hur förhåller vi oss på scenen och till varandra?  https://youtu.be/spj7WtodGAU

Film 4.Hur gör vi? Hur repar vi? Hur kan vi jobbar vi fram vår berättelse?  https://youtu.be/X6vYGTQUDVE

För läraren och klassrummet:

Handledning kring övningar för trygghet och tillit samt tips på pyssel och skapande kring teater.

Utmärkande för teater-övningar är tanken på publik. Målet är att nå en publik med en berättelse. Drama-övningar fokuserar på gruppens och den personliga utvecklingen. Materialet går att använda lika bra som drama-övningar men det hjälper att vara medveten om skillnaden.

Men låt oss säga att den publika föreställningen lockar folk!  Då är det mycket som ska fixas. Vilket gör scenkonst till ett brett uttryck som kan intressera många. Kanske vill några i klassen skapa affisch eller scenografi? En elev är kanske en fena på att sy om gamla kläder till scenkostymer? Andra har intresse av att skapa ljud och musik... osv. Det finns behov och utrymme för alla!

Frispel - låt oss skapa teater uppmuntrar eleverna att berätta genom scenkonsten.  Inspireras av materialet och låt eleverna skapa utifrån läroplanen. Iscensätt en historisk händelse?  Gestalta människors liv under olika tidsepoker? Eller varför inte göra en föreställning om biologisk mångfald? Teater är demokrati. Att låta sin egen och andras röster höras. Det handlar om att ta plats men också ge plats. Att lyssna och bli lyssnad på. Om att våga och ge andra rätten att våga. Det handlar om hur vi behandlar varandra. Även om inte alla vill hålla på med teater så är detta frågor som vi alla behöver bli medvetna och påminna om.

Lycka till, ha roligt och ta hand om varandra!