Liv i vatten - utomhus

  • Biologi
  • Miljö och hållbar utveckling
  • Utomhus
  • Workshop
  • Naturvetenskap

Följ med och upptäck det myller av liv som finns under vattenytan. Vi tar med allt som behövs för att utforska livet i dammen. Ni tar med nyfikenhet och oömma skor.

Liv i vatten är en utomhuslektion vid Ödledammen (Kikardammen) i Slottsskogen. Utrustade med håvar får eleverna utforska dammens ekosystem och försöka fånga in spännande vattendjur som vattenskalbaggar, trollsländenymfer och vattensalamandrar. Med hjälp av bestämningsdukar får eleverna träna på att nyckla, det vill säga artbestämma djuren de har hittat. Äldre elever får genomföra en fältstudie där eleverna får en naturvetenskaplig frågeställning av museipedagogen. Vi berättar också att grodor och salamandrar är fridlysta och vad det innebär. Lektionen avslutas med en kort genomgång då några av elevernas fynd presenteras närmare. 

Syftet med lektionen är att väcka upptäckarglädje och visa den mångfald av djur som finns under vattenytan. Syftet är också att öva på naturvetenskapliga metoder och arbetssätt. 

Praktisk information: Eleverna kommer att arbeta i par. Du får gärna dela in klassen i förväg, då får vi mer tid för aktiviteten. Kom ihåg kläder efter väder och alltid oömma skor. Dammen är tillgänglig för rullstol och färdtjänsten kan komma ända fram. 

Vi jobbar med de globala målen för hållbar utveckling. Den här lektionen anknyter till mål 15.

Vi anpassar lektionen efter grupp och ålder. 

För förskolegrupper rekommenderar vi maximalt 20 barn.