Liv i hav - utomhus på Askimsbadet

  • Biologi
  • Utomhus
  • Workshop
  • Naturvetenskap

Är du nyfiken på vad som döljer sig under ytan? Kom till det marina centret Blåmusslan vid Askimsbadet och utforska havet tillsammans med en pedagog från Göteborgs Naturhistoriska museum. 

Under lektionen får eleverna med hjälp av håvar, luppar, såll och kikare upptäcka och undersöka strandens ekosystem. Med hjälp av bestämningsdukar och böcker tränar vi på att artbestämma de djur, växter och fåglar vi upptäcker. Pedagogen berättar om det spännande livet över, på och under ytan samtidigt som eleverna får lära sig om hur vi alla kan bidra till att bevara ett rent och friskt hav. Vi anpassar lektioner till gruppens ålder och sammansättning. Den passar lika bra för lågstadiet som för gymnasiet och även en grupp lärare och pedagoger som tillsammans vill lära känna havet och Askimsviken. 

Syftet med lektionen är att väcka upptäckarglädje och visa på den mångfald som finns på en vanlig badstrand. Syftet är också att öva på naturvetenskapliga metoder och arbetssätt. 

Praktisk information: Lektionen hålls vid det marina centret Blåmusslan vid Askimsbadet. Det är ofta mycket kallare ute på bryggan intill havet än inne på land så ta med varma och vindtäta kläder. Vi är ute vid alla väderlekar! Vi är två pedagoger från museet och det finns flytvästar som eleverna kan låna vid behov. Vi kommer att håva från stranden och bryggan. För att komma åt t ex sandmaskar kan man vada eller använda gummistövlar. Stranden är långgrund och säker men det kan vara bra att ha med ett ombyte ifall någon blir blöt. Eleverna kommer inte att få bada under lektionen. Beroende på väder och klassens storlek kommer eleverna kommer att arbeta i par eller i grupper om tre. Du får gärna dela in klassen i förväg, då får vi mer tid för aktiviteten. 

Vi jobbar med de globala målen för hållbar utveckling. Denna lektion anknyter till mål 14.


Tips till din egen undervisning: Alldeles nyligen utökades nedanstående webbplats med en sektion om Västerhavet. Innehållet är anpassat för skolan. https://www.havet.nu/livet/ 

Vill du boka Blåmusslan utan oss pedagoger på Naturhistoriska?
Blåmusslan till hör Park- och naturförvaltningen inom Göteborgs Stad och de lånar gärna ut den till lärare och deras klasser.
Kontakta Susanne Bergdahl så får du hjälp.
susanne.bergdahl@ponf.goteborg.se